Werkwijze

Onze werkwijze: samen met jou werken aan resultaat

Performenz Instituut is een premium sports & health club. Dat betekent in de eerste plaats dat wij werken met een team van uitsluitend goed opgeleide professionals. Bovendien bestaat ons team behalve uit sportinstructeurs ook uit fysiotherapeuten, coaches, voedingsdeskundigen en een psycholoog. Op die manier kunnen we jouw begeleiding multidisciplinair opzetten, voor een beter en sneller resultaat!

Kortere behandelreeksen

Want we spenderen zoveel mogelijk tijd aan je herstel, revalidatie of training. Vrijwel elke minuut wordt besteed aan effectief handelen en vooruitgang. We gaan uit van innovatieve en bewezen effectieve methodes. Dat resulteert in kortere behandelreeksen dan onze collega’s.

Geen contracten met verzekeraars

We hebben er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Daardoor worden we namelijk niet gedwongen volgens standaardprotocollen te werken, maar kunnen we zelf kiezen welke methodes we toepassen. Daarnaast hoeven we niet te voldoen aan allerlei bureaucratische administratieve verplichtingen. Die tijd besteden we liever aan jou!

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Voor jou betekent dit dat je de facturen die je van ons ontvangt zelf kunt declareren bij je zorgverzekeraar. In veel gevallen wordt fysiotherapie voor 80 tot 100 procent vergoed. Ook een behandeling door onze BGN-gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Of onze behandeling wordt vergoed door jouw verzekering is afhankelijk van de voorwaarden van jouw zorgverzekering en aanvullende polis. Neem contact op met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over de vergoeding van behandelingen van een niet gecontracteerde zorgverlener.